Stichting Groen & Vee advies
Welkom
Over ons
Contact
Foto's
Welkom

 

Terra MBO werkt met een bijzonder onderwijsconcept: Regioleren. Regioleren is ondernemend onderwijs gebaseerd op opdrachten van bedrijven en overheden (waterschappen, provincies, gemeenten) uit de omgeving van de school. Je werkt aan echte beroepsvraagstukken, zoals je dat doet als je klaar bent met je opleiding. Je werkt met een leerofferte, dit is een overeenkomst waarin het leren en het beoogde resultaat beschreven staat. Een stichtingsbestuur van leerlingen regelt de gang van zaken. Gezamenlijk werken we aan de ontwikkeling van je zelfverantwoordelijkheid. Regioleren is gericht op jouw toekomst!

Samenwerking

Tijdens het project werken leerlingen aan realistische vraagstukken. Dit zijn vragen waar bedrijven en overheden (gemeenten, waterschappen of provincies) mee worstelen. Deze vraag leggen ze neer bij de leerlingen die hier vervolgens mee aan de slag gaan. Gecoacht door docenten werken de leerlingen aan acquisitie, planning, calculatie, management en uitvoering. Het doel van het project is tweeledig: enerzijds ervaren de leerlingen hoe het eraan toegaat in de praktijk en anderzijds leveren zij een bijdrage aan de ontwikkeling van de regio.

 

De opzet

De leerlingen werken vanuit een eigen stichting, die als bedrijf wordt bestuurd. En zoals in elk bedrijf is er een structuur. Deze structuur bestaat uit de directie, het secretariaat, de afdeling financiën, acquisitie, communicatie, personeel & organisatie, ICT en facilitair. Vanuit deze stichting gaan leerlingen aan de slag om opdrachten binnen te halen. Ouderejaars nemen voor het merendeel zitting in de stichting, jongerejaars nemen vooral de uitvoering van de opdrachten voor hun rekening, onder begeleiding van de ouderejaars. Hierbij spreken de leerlingen elkaar aan op de uitvoering van de opdrachten. Door deze manier van leren dragen leerlingen een eigen verantwoordelijkheid waardoor een ondernemende en lerende houding geactiveerd wordt. De ontwikkeling van dit leerproces  wordt vastgelegd in een portfolio. 

 

Terra wil met het regioleren de samenwerking met de regio versterken en de leerlingen de kans geven waardevolle ervaringen op te doen in de beroepspraktijk én intensief kennis te laten maken met de regio.